Rekrutacja

CKU » Rekrutacja

W związku z wymogami określonymi ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

od dnia 6. grudnia 2017 r. obowiązuje nowy druk podań dla kandydatów składających dokumenty do szkół dla dorosłych.

 

ROZPOCZYNAMY NOWY NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

  • 4 letnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie Szkoły Podstawowej/Gimnazjum
  • 3 letnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie ZSZ
  • Szkoła Podstawowa dla dorosłych

Podania prosimy wysyłać na adres e-mail: sekretariat.cku@cez.malbork.pl

  

 

Szkoła nasza wydaje BEZPŁATNIE zaświadczenia dla:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS,
  • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS,
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS,
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - GOPS,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - PCPR,
  • innych instytucji wspierających.