REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Strona główna » REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 TRWA NABÓR NA  ROK SZKOLNY 2020/2021

 

W Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.

Jesteśmy placówką przyjazną i otwartą na potrzeby słuchaczy i kandydatów ubiegających się
o naukę w C
EZ. Nabór prowadzimy drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, a także jest możliwość wypełnienia druku podania w siedzibie CEZ.

Chcąc zapisać się do liceum lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy należy pobrać odpowiedni druk podania ze strony cez.malbork.pl/rekrutacja i przesłać skan wypełnionego druku na adres: sekretariat.cku@cez.malbork.pl, bądź przesłać wniosek pocztą tradycyjną. Do podania należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły oraz zdjęcie (do legitymacji)

Jest również możliwość wypełnienia wniosku w siedzibie CEZ, bezpiecznie w rygorze sanitarnym.
Na korytarzu jest ustawiony stolik, na którym znajdują się druki oraz pojemnik, do którego można włożyć wypełniony druk podania.
Przychodząc do placówki, należy mieć maseczkę (lub przyłbicę) i rękawiczki, a także zachowywać odpowiednią odległość od innych osób, co oznacza, że tylko jedna osoba może przebywać w miejscu, gdzie umieszczony jest pojemnik i druki podań.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 55 62 55 205 (sekretariat cku) w godz. od 8.00 do 15.00.

 

poniżej do pobrania wnioski o przyjęcie do szkoły: