Szkolenia

Kursy szkolenia » Szkolenia

Kursy komputerowe

 • Podstawowy kurs obsługi komputera
 • Tworzenie własnych stron WWW
 • Zawansowany kurs obsługi pakietu OFFICE
 • Tworzenie rysunków technicznych za pomocą programu AUTO-CAD
 • Kurs z Solid Edge

Kursy elektryczne

 • Kursy uprawnień SEP, eksploatacyjnych, dozorowych i pomiarów ochronnych

Kursy przekwalifikowujące

 • Kurs montera instalacji sanitarnych
 • Kurs w zawodzie elektryk
 • Kurs operatora obrabiarek skrawających
 • Kursy spawalnicze na spawanie elektrodą otuloną, spawanie gazowe, spawanie metodą MIG-MAG, spawanie metodą TIG, zgrzewanie
 • Kurs i szkolenia w zakresie BHP i PPOŻ
 • Kurs na minimum sanitarne
 • Kurs obsługi kas fiskalnych