U W A G A

CKU » Rekrutacja » U W A G A

W związku z pytaniami zainteresowanych informujemy o możliwości utworzenia klasy przy minimalnym naborze 20 osób. 
Zaintersowanych prosimy o składanie podań.